• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220134 ยอดเข้าชม

กรมพัฒน์ฯ ดีเดย์เปิดให้บริการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจด VAT ได้ในขั้นตอนเดียว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดีเดย์ 20 เม.ย.63 เปิดให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล พร้อมจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนเดียว หลังก่อนหน้านี้ ได้เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับการจดตั้งบริษัทมาแล้ว มั่นใจช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ10

20 เม.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่

         วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ ณ ตลาดสดในพื้นตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา10

17 เม.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001

ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ฝึกอบรมด้านมาตรฐานสากล ISO 9001 ฟรี ได้รับการให้คำแนะนำในการจัดทำระบบด้านมาตรฐานสากล ISO 900110

17 เม.ย. 2563 59

อ่านเพิ่มเติม