• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217880 ยอดเข้าชม

กรมพัฒน์ฯ ให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนานิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ช่องทางเดียว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศให้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ DBD e-Service เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เผยสามารถยื่นขอได้ 3 ช่องทาง คือ ผ่านทางเว็บไซต์10

14 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การตลาดผลไม้

           วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ10

14 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

   วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยองผลการตรวจสอบดังนี้ >  ร้านจำหน่ายส่วนใหญ่ไม่มีสินค้าหน้ากากอนามัยจำหน่ายอยู่ภายในร้าน10

14 เม.ย. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม