• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223163 ยอดเข้าชม

ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง10

17 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ จับมือผู้ผลิตห้างค้าปลีกลดราคาสินค้าสูงสุด 58% รวม 6 กลุ่ม 72 รายการ ช่วยประชาชนช่วงโควิด ช่วง 1 6เม.ย. -

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมหารือร่วมกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ในเรื่องแนวทางการจัดลดราคาจำหน่ายสินค้า ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-1910

16 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
?“พาณิชย์”ชี้ช่องทำการค้า การลงทุนในกัมพูชา เผยอาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหารรุ่ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดโพยสินค้าที่ชาวกัมพูชาต้องการจากไทย เผยมีทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง วัสดุก่อสร้าง รวมถึงต้องการระบบการบริหารจัดการโรงแรม สปา ร้านอาหาร การใช้แอปพลิเคชัน10

16 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
?“พาณิชย์”จับมือผู้ผลิต ห้าง ลดราคาสินค้า 6 กลุ่ม 72 รายการ 5-58% ช่วยคนไทยสู้โควิด-19

“พาณิชย์”จับมือผู้ผลิตสินค้า ห้างค้าส่งค้าปลีก จัดโครงการลดราคาสินค้าช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 นำร่อง 6 กลุ่มสินค้า รวม 72 รายการ มีทั้งอาหาร10

16 เม.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม