• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217251 ยอดเข้าชม

เชื่อมโยงผลไม้

             วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง10

10 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ

            วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง10

10 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่

         วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ ณ ตลาดสด CK10

10 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

              วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย10

9 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม