• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204248 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2563

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่10

23 มี.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงตลาดผลผลิตผลไม้ในช่วงฤดูกาลของจังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงตลาดผลผลิตผลไม้ในช่วงฤดูกาลของจังหวัดระยองเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการผลไม้ด้านการตลาด10

23 มี.ค. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง10

23 มี.ค. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง10

20 มี.ค. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่10

20 มี.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม