• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212893 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนซื้อปลากระพงแปรรูป กลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเลอำเภอแกลง

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนซื้อปลากระพงแปรรูป กลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเล อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

9 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง

ขอเชิญชวนสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้  เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง  อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เกรดคัดพิเศษ ขนาดบรรจุ  18 - 20 ผล10

9 เม.ย. 2563 168

อ่านเพิ่มเติม
?“พาณิชย์”รับฟังความคิดเห็นยกเลิกประกาศมาตรฐานไม้สักแปรรูปปี 08 เพื่อลดอุปสรรคส่งออก

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็น ยกเลิกประกาศมาตรฐานไม้สักแปรรูป ฉบับโบราณ ที่ออกมาตั้งแต่ปี 2508 เพื่อลดอุปสรรคการส่งออกสินค้าไม้สักแปรรูปตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่เปิดทางให้ไม้สักที่ปลูกจากสวนป่าส่งออกได้ โดยให้แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย.นี้10

9 เม.ย. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค จัดทำจดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีเนื้อหาเด่นในฉบับดังนี้ 1.10

9 เม.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม