• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216299 ยอดเข้าชม

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาโครงการทางการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 2

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาโครงการทางการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวันออก ตามแผนงานยุทธศาสตร์10

25 ก.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพร https://www.moc.go.th/th/eform2/item/index/id/65

22 ก.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่า (Ba Ria -10

22 ก.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม