• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216875 ยอดเข้าชม

งานสัมมนาโครงการสร้างการรับรู้แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อ Credit Term

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการสร้างการรับรู้แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit10

26 ก.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณและราคาที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณและราคาที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน10

25 ก.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
เชิญชวนผู้สนใจ สั่งซื้อ "ลำไยลำพูน พันธุ์อีดอ สดจากสวน คัดคุณภาพ GAP" จากเกษตรกรโดยตรง

เชิญชวนผู้สนใจ สั่งซื้อ "ลำไยลำพูน พันธุ์อีดอ สดจากสวน คัดคุณภาพ GAP" จากเกษตรกรโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดลำพูน

25 ก.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม