• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

153319 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่10

6 ม.ค. 2563 51

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

3 ม.ค. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจบริการโลจิสติกส์พื้นที่ EEC และ SEC สมัครอบรมเป็น Smart Logistics

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดหลักสูตรติวเข้มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และ SEC ผลักดันนำเทคโนโลยีมาใช้กับการทำธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับโลจิสติกส์ต่างชาติ เตรียมนำร่องก่อน 210

3 ม.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
กองทุน FTA เปิดรับสมัครโครงการขอความช่วยเหลือฯ ประจำปี 64 ภายในเดือนมกราคมนี้ เยียวยาผู้ประกอบการ,เกษตรกร รับมือเปิดเสรี

ขอเชิญชวนกลุ่มภาคเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าและบริการ สมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2563   ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ได้มีประกาศที่  2/2562 ลงวันที่10

3 ม.ค. 2563 115

อ่านเพิ่มเติม