• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218428 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563  เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระยอง ครั้งที่10

27 มี.ค. 2563 8

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม  2563 เวลา 09.63 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง10

27 มี.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่จังหวัดระยอง

         วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค10

27 มี.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (เกรดส่งออก) จากเกษตรกรอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ขอเชิญชวนอุดหนุน มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากเกษตรกรอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (เกรดส่งออก) ราคา 590 บาท (ขนาดบรรจุ 1010

26 มี.ค. 2563 64

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบดังนี้   > 10

25 มี.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
สถาบันอัญมณีฯ เปิดแอปฯ CARAT ให้คำปรึกษาทุกมิติเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันอัญมณีฯ เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชัน CARAT เปิดช่องทางพิเศษให้คำปรึกษาทุกเรื่อง ทุกมิติในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับแบบออนไลน์ โดยทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีขึ้น   นางดวงกมล เจียมบุตร10

25 มี.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม