• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

155186 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์ระยองลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

27 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม