• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204382 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง เรื่อง จะขีดห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง เรื่อง จะขีดห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน       ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามรายชื่อชื่อที่แนบท้ายประกาศ มิได้สทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ดาวน์โหลดด้านล่าง>>>10

23 พ.ค. 2565 19

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดตลาดผลไม้เกาะกลอย ณ บริเวณใกล้สี่แยกเกาะกลอย

           วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดตลาดผลไม้เกาะกลอย ณ10

20 พ.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

19 พ.ค. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม