• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221086 ยอดเข้าชม

ประชุมพาณิชย์ภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 9/2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมพาณิชย์ภาคตะวันออก 110

11 ส.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่น

..........วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง10

11 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

11 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2566-2570)

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

11 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม