• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204222 ยอดเข้าชม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.10

6 มี.ค. 2563 12

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่องโครงการธงฟ้าสู่ชุมชน : Mobile Unit

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO10

6 มี.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)10

6 มี.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
"พาณิชย์" งัดกฎหมายยึด"หน้ากากอนามัย"ทุกชิ้นมาบริหารจัดการเอง

"พาณิชย์"เล่นบทโหด เลิกผ่อนปรน ใช้อำนาจตามกฎหมายบริหารจัดการสินค้าควบคุมในภาวะวิกฤต ลั่นตั้งแต่ 3 มี.ค.นี้เป็นต้นไป หน้ากากอนามัยที่โรงงานผลิตได้ทุกชิ้น ต้องส่งเข้าศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำมาบริหารจัดการเอง พร้อมเร่งออกประกาศ10

4 มี.ค. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

4 มี.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม