• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222156 ยอดเข้าชม

มีไข่เกิน1แสนฟอง/วันต้องแจ้งพาณิชย์ รองนายกฯ จุรินทร์ สั่งผู้ประกอบการที่มีไข่เกิน 1 แสนฟอง/วัน แจ้งปริมาณ สถานที่จัดเก็

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ไข่ไก่ในประเทศ ว่า เวลานี้สถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งได้ตรวจสอบไปยังจังหวัดต่างๆแล้ว พบว่า 5210

3 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
?“พาณิชย์”ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การส่งออกหน้ากากอนามัยฉบับใหม่

“พาณิชย์”ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต ส่งออกหน้ากากอนามัยฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการส่งออก ยื่นคำขอผ่านสำนักงาน กกร. ก่อนส่งต่อให้คณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน10

3 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ เพิ่มช่องทางขายสินค้าชุมชน ยังเข้มงวดขายหน้ากากอนามัย,เจลล้างมือเกินราคา

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยล่าสุดมีรถธงฟ้า ที่ตะเวนออกจำหน่ายสินค้าในแหล่งชุมชน หมู่บ้านต่างๆ รวม10

2 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่

         วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ ณ ตลาดสดสตาร์ อำเภอเมืองระยอง10

2 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

            วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง10

2 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม