• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223479 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่15พ.ศ.2563 เรื่องขยายระยะเวลาการห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2563 เรื่องขยายระยะเวลาการห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง>>> https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=12&c=27793

1 เม.ย. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน 2563

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

1 เม.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม