• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221523 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานฯ ปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านปฏิบัติการ ของศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา10

31 มี.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดระยอง

         วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องจากความต้องการซื้อของประชาชนมีมากขึ้น จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201910

31 มี.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

              วันอังคารที่ 31  มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย10

31 มี.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่10

31 มี.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง งดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง งดการให้บริการบางรายการ ดังนี้ . 1. งดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบติดต่อด้วยตนเอง แต่ให้จดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งผู้ใช้บริการต้องขอรับ Username10

31 มี.ค. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม