• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223050 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง10

20 มี.ค. 2563 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่10

20 มี.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”เผยผลิต “แมสก์” เพิ่มเป็นวันละ 2.2 ล้านชิ้น จัดให้“หมอ-บุคลากรแพทย์”มากขึ้น

“พาณิชย์”แจ้งความคืบหน้าการผลิตหน้ากากอนามัย ล่าสุดขยับเพิ่มเป็นวันละ 2.2 ล้านชิ้น หลังผู้ผลิตร่วมมือปรับสายการผลิต เผยได้กระจายให้สาธารณสุขเป็นวันละ 1.3 ล้านชิ้น ที่เหลือกรมการค้าภายในกระจายให้กลุ่มเสี่ยง และขายให้ประชาชนผ่านร้านธงฟ้า10

20 มี.ค. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาและปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภค ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาและปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภค ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) นำโดย ว่าที่ร้อยตรี10

20 มี.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ได้มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร10

19 มี.ค. 2563 31

อ่านเพิ่มเติม