• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218185 ยอดเข้าชม

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

 Link จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

12 มี.ค. 2563 52

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนสมาคมการค้าสมัครเข้าร่วมประกวด สมาคมการค้าดีเด่น ประจำ 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายนนี้

นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายและเชิดชูเกียรติให้กับสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และเป็นการกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล10

12 มี.ค. 2563 37

อ่านเพิ่มเติม
ปลัดพาณิชย์ ยัน ไม่มีการอนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัย แบบสีเขียว อาจตีความประกาศคลาดเคลื่อน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีมีการแชร์ ในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยอ้างถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่ากระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัยแล้ว ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยออกนอกประเทศไทยตั้งแต่วันที่10

12 มี.ค. 2563 15

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)10

12 มี.ค. 2563 43

อ่านเพิ่มเติม