• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204791 ยอดเข้าชม

สัมมนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

19 พ.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม