• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

58211 ยอดเข้าชม

สัมมนาออนไลน์ ฟรี......เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ ยุคโควิท 19

สัมมนาออนไลน์ ฟรี......เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ ยุคโควิท 19 1. หัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นในระบบแฟรนไชส์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับแฟรนไชส์" 2. หัวข้อ สัมมนา10

19 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญสั่งซื้อลำไยจังหวัดน่าน

ขอเชิญสั่งซื้อลำไยจังหวัดน่าน เพื่อช่วยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ในช่วงลำไยออกสู่ตลาดมาก เกรดคุณภาพ AA+A ***ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ 2.5 ตัน*** สั่งซื้อโดยตรงที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน โทร.10

19 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

19 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ. 2566-2570

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

18 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม