• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204474 ยอดเข้าชม

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563

            วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน10

17 ก.พ. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและการจดเครื่องหมายการค้า

         วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้10

17 ก.พ. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง

           วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย10

17 ก.พ. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม