• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

39593 ยอดเข้าชม

ช่องทางการตลาดผลไม้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ดำเนินโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยมีร้านธงฟ้าประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่มีความพร้อมสำหรับเป็นแหล่งจำหน่ายผลไม้ของจังหวัดระยอง จำนวน ๒๕ ร้าน และมีโครงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของกระทรวงพาณิชย์10

12 ก.พ. 2562 46

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๑๕.๐๐ น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล ณ10

11 ก.พ. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ปี ๒๕๖๒

             วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕62 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการจัดทำเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวจังหวัดระยอง 2562 ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ข้าวประจำปี10

8 ก.พ. 2562 12

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 256๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ10

8 ก.พ. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม