• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

39722 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 256๒ เวลา 0๗.๐0 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา10

8 ก.พ. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ร้านอาหารหนูณิชย์

 วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 256๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับร้านอาหารหนูณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ สมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ10

8 ก.พ. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

8 ก.พ. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม