• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221702 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสนปาล์มน้ำมัน ปี 2563

เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน รีบแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 62 -10

13 มี.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสานต่อธุรกิจโปร่งใส สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสานต่อธุรกิจโปร่งใส สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563

12 มี.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

 Link จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

12 มี.ค. 2563 52

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนสมาคมการค้าสมัครเข้าร่วมประกวด สมาคมการค้าดีเด่น ประจำ 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายนนี้

นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายและเชิดชูเกียรติให้กับสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และเป็นการกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล10

12 มี.ค. 2563 37

อ่านเพิ่มเติม
ปลัดพาณิชย์ ยัน ไม่มีการอนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัย แบบสีเขียว อาจตีความประกาศคลาดเคลื่อน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีมีการแชร์ ในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยอ้างถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่ากระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัยแล้ว ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยออกนอกประเทศไทยตั้งแต่วันที่10

12 มี.ค. 2563 16

อ่านเพิ่มเติม