• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222582 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

  วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบดังนี้ > 10

6 มี.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุน SMEs แบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น (Regional Interated SMEs Promotion

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุน SMEs10

6 มี.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการจัดทำมาตรการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จากผลกระทบเชื้อไวรัส Covid-19

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการจัดทำมาตรการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จากผลกระทบเชื้อไวรัส10

6 มี.ค. 2563 11

อ่านเพิ่มเติม