• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205402 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมงาน มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย 2020 (THAILAND PRODUCT EXPO 2020)

บริษัท ฮับทีวี จำกัด สมาชิกสมาคมแสดงสินค้า (ไทย) ได้จัดโครงการ "มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย (2020" THAILAND PRODUCT10

31 ม.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 710

31 ม.ค. 2563 13

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าและปริมาณรับ-จ่ายข้าว ในการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม10

31 ม.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)10

31 ม.ค. 2563 154

อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลการตลาด จังหวัดระยอง

       สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองในฐานะตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจการค้าและการตลาดของจังหวัด รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตามสภาวการณ์ที่สำคัญภายในจังหวัด เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยดำเนินการรวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานให้ครอบคลุมเศรษฐกิจทุกด้าน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานต่าง10

31 ม.ค. 2563 168

อ่านเพิ่มเติม