• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213704 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่10

20 ก.พ. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
สัมมนา “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification)”

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนา “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง10

20 ก.พ. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตปลาทะเล10

20 ก.พ. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

  วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่อำเภอแกลง10

20 ก.พ. 2563

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ DBD Boost Up Online ชาร์ตพลังให้สุดขั้วกับคนหัวการค้าออนไลน์

โครงการ DBD Boost Up Online ชาร์ตพลังให้สุดขั้วกับคนหัวการค้าออนไลน์  โครงการที่ร่วมมือกันของผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ประกอบการชุมชน ที่จะช่วยกันพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ให้กับสินค้า ยังไม่พอ...พัฒนากันแล้วยังมีสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท10

19 ก.พ. 2563 62

อ่านเพิ่มเติม