• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223108 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

  วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบดังนี้ > 10

6 มี.ค. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.10

6 มี.ค. 2563 12

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่องโครงการธงฟ้าสู่ชุมชน : Mobile Unit

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO10

6 มี.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)10

6 มี.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม