• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223142 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานคัดสรรอาหารเด่น งานเทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ ครั้งที่ 8

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

3 ส.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวน สั่งซื้อ "ลำไยจังหวัดแพร่ พันธุ์อีดอ" ลำไยปลอดสาร เกรด AA+A

ขอเชิญชวน สั่งซื้อ "ลำไยจังหวัดแพร่ พันธุ์อีดอ" ลำไยปลอดสาร เกรด AA+A จากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

2 ส.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

2 ส.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

2 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม