• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218603 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อให้มีการปรับราคาสอดคล้อง กับที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนด10

1 ก.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อให้มีการปรับราคาสอดคล้องกับที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนด10

30 มิ.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม