• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

154782 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ แนวทางในการดำเนินโครงการประกันรายได้ ตามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 110

30 ก.ย. 2562 10

อ่านเพิ่มเติม
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือฝรั่งเศส ร่วมมือพัฒนา-เพิ่มมูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาถกเพิ่มความร่วมมือกับสำนักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมแห่งประเทศฝรั่งเศส ร่วมมือพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่น เตรียมเรียนรู้และนำระบบการควบคุมคุณภาพมาปรับใช้กับสินค้าไทย เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ได้นำคณะเดินทางเข้าพบกับนายพาสคาล10

30 ก.ย. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม