• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205755 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง10

24 ม.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน ปรับลดอัตราค่าบริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล...

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ปรับลดอัตราค่าบริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางธนาคาร (e-Certificate)

24 ม.ค. 2563 144

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่10

23 ม.ค. 2563 47

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน

          วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ออกตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน10

23 ม.ค. 2563 52

อ่านเพิ่มเติม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา10

23 ม.ค. 2563 34

อ่านเพิ่มเติม