• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219077 ยอดเข้าชม

พิธีเปิดงาน “เทศกาลสินค้าโครงการหลวง”

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

14 ก.พ. 2563 69

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง10

13 ก.พ. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามการดำเนินการตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่มีราคาแพง

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO10

13 ก.พ. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
เริ่มแล้ว...สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จำหน่ายหน้ากากอนามัย ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในมาให้กับตัวแทนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมจำนวน 8,000 ชิ้น โดยจะการกระจายสินค้าให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอำเภอละ 1 ร้าน รวม 810

13 ก.พ. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม