• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221417 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์”เข้มอีกขั้น ห้ามส่งออก“หน้ากากอนามัย”ทุกชิ้น ป้องกันในประเทศขาดแคลน

“พาณิชย์”ปรับประกาศ กกร. ใหม่ ห้ามส่งออก “หน้ากากอนามัย” ทุกชิ้น ป้องกันในประเทศขาดแคลน และดัดหลังพวกหัวหมอแอบส่งออกต่ำกว่า 500 ชิ้น10

21 ก.พ. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามการดำเนินงานในภูมิภาคและมอบแนวทาการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน10

21 ก.พ. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

  วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบดังนี้ > 10

21 ก.พ. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่10

20 ก.พ. 2563 8

อ่านเพิ่มเติม
สัมมนา “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification)”

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนา “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง10

20 ก.พ. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม