• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221975 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

           วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย10

18 ก.พ. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563

            วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน10

17 ก.พ. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและการจดเครื่องหมายการค้า

         วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้10

17 ก.พ. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง

           วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย10

17 ก.พ. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม