• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221913 ยอดเข้าชม

ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามการดำเนินการตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่มีราคาแพง

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO10

13 ก.พ. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
เริ่มแล้ว...สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จำหน่ายหน้ากากอนามัย ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในมาให้กับตัวแทนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมจำนวน 8,000 ชิ้น โดยจะการกระจายสินค้าให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอำเภอละ 1 ร้าน รวม 810

13 ก.พ. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด ตามโครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน”

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด ตามโครงการ10

12 ก.พ. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ออกติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง10

12 ก.พ. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

           วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย10

11 ก.พ. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม