• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220874 ยอดเข้าชม

จกรรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "เปิดโลกใหม่ เสริมสร้างศักยภาพ ติดปีกให้ผู้ประกอบการไทย"

ข่าวดี....สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจตลาดต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ หรือต้องการหาข้อมูลการค้าเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเจรจาออนไลน์ (OBM) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "เปิดโลกใหม่ เสริมสร้างศักยภาพ ติดปีกให้ผู้ประกอบการไทย" จัดระหว่างวันที่10

1 ส.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องาน “Start-up Smart SMEs ของดีเมืองระยอง”

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องาน “Start-up10

1 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
เชิญชวน สั่งซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดยโสธร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน สั่งซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดยโสธร ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมบ้านโนนยาง (แปลงใหญ่) เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิต และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร

1 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565

การส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน 2565 มีมูลค่า 26,553.1 ล้านเหรียญสหรัฐ (907,286 ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 11.9 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่10

27 ก.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม