• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214396 ยอดเข้าชม

กรมพัฒน์ฯ เผยปี 62 มีบริษัทตั้งใหม่ 71,485 ราย ทำสถิติรวมสูงสุดเป็นอันดับ 3

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยบริษัทตั้งใหม่เดือนธ.ค.62 มีจำนวน 3,158 ราย ลดลง 23% และเลิก 5,666 ราย เพิ่ม10

29 ม.ค. 2563 98

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

           วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด10

28 ม.ค. 2563 35

อ่านเพิ่มเติม
ถ่ายทอดสดการอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ในหัวข้อ10

28 ม.ค. 2563 45

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ

ตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวตามประกาศฯ ทั้งนี้ ่ขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันพุธ ที่ 29 มกราคม10

28 ม.ค. 2563 31

อ่านเพิ่มเติม