• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218385 ยอดเข้าชม

ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 5/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

30 ม.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Web Conference

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ครั้งที่10

30 ม.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ออกติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย (ป้องกันฝุ่นละออง10

30 ม.ค. 2563 92

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”เกาะติดการจัดงานแฟร์ในจีน สั่งทูตพาณิชย์รายงานทุกระยะ เพื่อเตรียมรับมือ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สั่งการทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในจีน 7 แห่ง ติดตามการจัดงานแสดงสินค้าในจีนที่จะมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม เพื่อวางแผนรับมือได้ทัน หลังไวรัสโคโรนาระบาด ส่วนงานในประเทศ มั่นใจเอาอยู่10

29 ม.ค. 2563 72

อ่านเพิ่มเติม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบ Dashboard จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบ Dashboard10

29 ม.ค. 2563 40

อ่านเพิ่มเติม