• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

57459 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผู้ประกอบการก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผู้ประกอบการก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ และเพื่อเป็นการป้องปราม10

27 ธ.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

 วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ10

25 ธ.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

วันจันทร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม 2561 เวลา ๐๙.๓0 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก10

25 ธ.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม