• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218133 ยอดเข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ

ตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวตามประกาศฯ ทั้งนี้ ่ขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันพุธ ที่ 29 มกราคม10

28 ม.ค. 2563 31

อ่านเพิ่มเติม
รายงานการศึกษาและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายงานการศึกษาและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวโน้มการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดด้านการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ  รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

27 ม.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2562

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2562  มีเนื้อหาเด่นในฉบับดังนี้ 1.  เปิดประเด็น10

27 ม.ค. 2563 65

อ่านเพิ่มเติม
“จุรินทร์”นั่งหัวโต๊ะ เชิญล้ง ผู้ส่งออก ผู้เกี่ยวข้องถกแก้ปัญหาผลไม้ครบวงจร 8 ก.พ.นี้

กรมการค้าภายในเผย “จุรินทร์” เตรียมนั่งหัวโต๊ะ ถกมาตรการแก้ไขปัญหาผลไม้แบบครบวงจรที่จังหวัดจันทบุรี 8 ก.พ.นี้ เชิญล้ง ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เล็งแก้ปัญหาล้งกับเกษตรกรเบี้ยวการซื้อขาย10

27 ม.ค. 2563 48

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้งวดที่ 12 เกษตรกรได้เงินชดเชยลดลง หลังราคาข้าวพุ่ง

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 12 เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4 ชนิดได้รับเงินชดเชย ข้าวเปลือกเหนียวไม่ได้เหมือนเดิม เผยส่วนใหญ่ได้รับเงินส่วนต่างลดลง หลังราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้น จากมาตรการเสริมที่รัฐนำมาใช้10

27 ม.ค. 2563 45

อ่านเพิ่มเติม