• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน ปรับลดอัตราค่าบริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล...

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ปรับลดอัตราค่าบริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางธนาคาร (e-Certificate)

24 ม.ค. 2563 145

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่10

23 ม.ค. 2563 47

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน

          วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ออกตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน10

23 ม.ค. 2563 52

อ่านเพิ่มเติม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา10

23 ม.ค. 2563 34

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่10

23 ม.ค. 2563 75

อ่านเพิ่มเติม
การตัดสินการประกวดวิสากิจชุมชนดีเด่นจังหวัดระยอง ปี 2563

ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการตัดสินการประกวดวิสากิจชุมชนดีเด่นจังหวัดระยอง ปี10

23 ม.ค. 2563 43

อ่านเพิ่มเติม