• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223398 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

           วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด10

28 ม.ค. 2563 35

อ่านเพิ่มเติม
ถ่ายทอดสดการอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ในหัวข้อ10

28 ม.ค. 2563 45

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ

ตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวตามประกาศฯ ทั้งนี้ ่ขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันพุธ ที่ 29 มกราคม10

28 ม.ค. 2563 31

อ่านเพิ่มเติม
รายงานการศึกษาและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายงานการศึกษาและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวโน้มการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดด้านการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ  รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

27 ม.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม