• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223628 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์”ติวเข้มขั้นตอนดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้ตำรวจ-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวังให้การจับกุม ดำเนินคดี ทำได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมทั้งเจ้าของสิทธิและประชาชน           นายทศพล10

24 ม.ค. 2563 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง10

24 ม.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน ปรับลดอัตราค่าบริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล...

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ปรับลดอัตราค่าบริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางธนาคาร (e-Certificate)

24 ม.ค. 2563 146

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่10

23 ม.ค. 2563 47

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน

          วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ออกตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน10

23 ม.ค. 2563 53

อ่านเพิ่มเติม