• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214114 ยอดเข้าชม

กรมพัฒน์ฯ เร่งสร้างมนุษย์ไอทีทุกระดับ พัฒนางานบริการ มุ่งเป้าผู้นำด้านดิจิทัลในปี 64

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าพัฒนาบุคลากรทุกระดับในองค์กร เรียนรู้เรื่องดิจิทัลแบบเข้มข้น รองรับเป้าหมายการเป็นองค์กรดิจิทัลในปี 64 มั่นใจจะช่วยขับเคลื่อนงานบริการต่างๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์10

6 ม.ค. 2563 49

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่10

6 ม.ค. 2563 51

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

3 ม.ค. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจบริการโลจิสติกส์พื้นที่ EEC และ SEC สมัครอบรมเป็น Smart Logistics

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดหลักสูตรติวเข้มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และ SEC ผลักดันนำเทคโนโลยีมาใช้กับการทำธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับโลจิสติกส์ต่างชาติ เตรียมนำร่องก่อน 210

3 ม.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม