• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212631 ยอดเข้าชม

เยี่ยมชมตลาดนัดของดีระยอง “ออฟไลน์”

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง10

27 มิ.ย. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์ระยองลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

27 มิ.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม