• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217402 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้านปริมาณและราคา ณ จุดจำหน่าย ห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สพจ.ระยอง : 28 มิ.ย. 2565 สำนักงานพาณิชย์ระยองลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ********** วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน10

28 มิ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเข้าร่วมตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเข้าร่วมตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล10

28 มิ.ย. 2565 13

อ่านเพิ่มเติม