• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205681 ยอดเข้าชม

งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37

        วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ10

2 ธ.ค. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี 2562

             วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี 256210

2 ธ.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63

29 พ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 4)

29 พ.ย. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจร่วมงาน "เปิดบ้านพ่อ ร.9 หอเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำดอกกลาย"

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ มาเที่ยวงาน เปิดบ้านพ่อ ร.9 หอเฉลิมพระเกียรติ ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จ.ระยอง ตั้งแต่วันที่ 1-510

28 พ.ย. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม