• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

52725 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศง. 2562 กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  28 ธันวาคม 2561   สอบถามรายละเอียดได้ที่10

13 พ.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม10

12 พ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรมในภูมิภาค

 วันพฤหัสบดี ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรมในภูมิภาค10

9 พ.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม